Statsministeriet

 • Fastlægger partiets:
  – Mål
  – Værdier/Grundsætninger
  – Mission
  – Vision
 • Fastlægger retningslinjerne for de øvrige ministerier
 • Fastlægger retningslinjer for god ledelse / godt medarbejderskab i alle offentlige instanser
 • Koordinerer alle snitflader der går på tværs af ministerierne
 • Samler summen af de øvrige ministeriers ønsker/behov i:
  – En fælles plan
  – Fælles lovgivning
 • Der oprettes en samlende juridisk enhed for at sikre:
  – Ensartet hed i overensstemmelse med værdierne
  – At der ikke opstår modstridende love
  – At uhensigtsmæssige love bliver tilrettet eller helt skrottet

Indenrigs-, demografi-, miljøministeriet

 • Koordinere mellem Stat
  –  regioner
  –  kommuner
 • Fastlægger retningslinjer for god ledelse / godt medarbejderskab i alle offentlige instanser

Udenrigsministeriet

 • Markedsføring af Danmark i Udlandet
 • EU, en lille historie, som fortæller meget præcist hvad EU’s problem er: Revisorhuset Birkerød
 • Toppolitikeres muligheder for fremtidige meget lukrative stillinger i EU kan svække deres dømmekraft i forhold til at være kritisk overfor EU
 • Fordele ved EU (nuværende/fremtidige)
  – Fri bevægelighed
  – Ingen told på handel med varer
  – Fælles militær/FE enhed – for at sikre de ydre grænser
  – Fælles politi/PET enhed (ligesom FBI) – for at sikre:
     – At der ikke indenfor EU’s grænser er begrænsninger i opklaring af grænseoverskridende kriminalitet
     – At man ved kriminalitet ud over EU’s grænser har en ensartet og stærk enhed
 • Ulemper ved EU
  – Afskaf listesystem og Intrastat

Undervisningsministeriet

 • Brug teknologi til formidling
 • Brug underviserne til at fortolke
 • Læring sker i en kontekst
 • 2 fundamentale dimensioner
  –Tid
  –Sted
 • Mening med livet
  –Værdier
  –Maslow
  –Nuets kraft
  –En tid, et liv, et menneske
 • Kompetencemodellen
 • Enneagrammet
  –Hvad motiverer
  –Forståelse for andre
 • Ingen adgangsbegrænsninger

Religions-, Kulturministeriet

 • Kirken/kirkeskatten skal løsrives (på sigt) fra staten / skatteopkrævningen

Sundhedsministeriet

 • Gør udgifter til alle typer af sundhedsfremmende ydelser fuldt fradragsberettiget for virksomheder
 • Fjern moms på alle typer af sundhedsfremmende ydelser

Socialministeriet

 • Socialt udsatte bliver reelt ikke hjulpet ved at give give give til dem
  – De skal høres om hvilke drømme de har
  – Der skal etableres projekter, så de kan udleve deres drømme
  – Hvis de ønsker uddannelse skal dette kunne tilbydes på deres præmisser
  – Det sociale frikort, der pt. er på kr. 20.000 skal forhøjes væsentligt, måske kr. 50.000 – kr. 100.000 eller mere
  – Der skal ikke være nogen minimumsløn
  – De skal enten starte egen virksomhed eller arbejde for en virksomhed
  – Deres ydelser skal være momsfrie
  – Fantasien til at tænke jobs skal i gang:
  – Lugning, græsslåning, brændekløvning ol. for private
  – Hundeluftning
  – Afhente varer i butikker
  – Sidde som en ekstra voksen i daginstitutioner
  – Indkøb til og sætte frem til frokoster i virksomheder og dagsinstitutioner

 

Logistik-/ressourceministeriet

 • Logistik – logistik – logistik
 • Tilgængelighed – tilgængelighed – tilgængelighed
 • Fly
 • Jernbaner
 • Veje
 • Broer
 • Tunneler
 • IT
 • Tele
 • Vand
 • Energi
 • Penge

Justitsministeriet

 • Med lov skal land bygges
 • For mange love kan nedbryde lande

Erhvervs-/beskæftigelsesministeriet

 • Donut tankegangen – Danmark har hele verden som sit marked
 • Afskaffe personlig ejede virksomheder/I/S’er, K/S’er, P/S’er
 • Enten skal bankerne tilbyde en gratis Nem Konto til selskaberne eller også skal der oprettes en offentlig bank, som tilbyder dette.
 • Forenkle skatte-/bogførings-/regnskabs-/revisions regler for selskaber
  –Standardkontoplaner
  –Byggeklodsmodel for krav til revisors erklæringer
 • Forenkle kravene til ændringer på virk.dk samt alle selskabsretlige omstruktureringer.
 • Tillade alle former for konsulent arbejde i selskabsform. Ok, at man sætter sig på aktier.
 • Tillade enkle løsninger til at reparere på fejl. Her tænkes blandt andet på den meget rigide måde der nu ses på selv små fejlhævninger af indehaver.
 • Revisorpligt
  –“Prisen” for at der sker forenklinger på mange andre områder.
  –Men kan også ses som hjælp til at drive sin virksomhed bedre.
  –Vil kunne begrænses til næsten ingen ting, hvis man selv kan alle reglerne. Revisor skal i så fald kun lige se om disse er overholdt og hvis de er overholdt, vil det kunne ske på maks 2-3 timer pr. år.

Politi-/Forsvarsministeriet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Teknologi-/forskningsministeriet

 • Koordinere alle “forskningsprojekter”, bachelor-/master projekter, PhD projekter, Doktor projekter, Ad hoc projekter – både offentlige og privat

Bolig-/ejendomsministeriet

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Finansministeriet

 • Staten har principielt ingen penge, men fordeler alene penge mellem borgerne
 • Udgifterne i de enkelte ministerier definerer hvor meget der skal opkræves i skat
 • Forudsætningen for at der kan opkræves skatter:
  – Evnen til at arbejde
  – Motivationen til at arbejde
  – Konkurrenceevnen i forhold til omverdenen
  – Det private erhvervsliv finansierer reelt alle skatter
  – Hierarki i værdiskabelse
     – Naturressourcer
     – Produktionsvirksomheder
     – Handelsvirksomheder
     – Servicevirksomheder
 • Fælles regnskabsafdeling/“koncern” regnskab = statsregnskab

Skatteministeriet

 • Indkomstskatter
 • Formueskatter
 • Moms
 • Afgifter
 • Fjern alle misundelses regler
 • Gør reglerne enkle
 • Anvend kontorrobotter til at udsende kontoudtog af skattekontoen/besked til medarbejder om at tage aktion
 • Udliciter inkasso delen således at udgiften 100% dækkes af skyldneren