Partiets mærkesager

Stress – ifølge pensionskassernes beregninger koster stress samfundet 30 mia.kr.

Formidle budskabet om at den grundlæggende definition på stress er forskellen mellem det man vil og det man kan samt at skulle gøre noget som ikke giver mening

Fjerne/redigere alle love/bekendtgørelse ol. så der ikke sker unyttige/ligegyldige handlinger

Forebygge stress på alle arbejdspladser

Fri adgangskrav til studier mv.

Gentænke politikernes rolle

Skabe de bedste rammer for borgerne

Skabe det unikke samarbejde mellem offentlig og private ansatte

Offentlig instanser/ansatte skaber de bedste rammer for de private virksomheder

 • Barselsvilkår
 • Børnepasning
 • Uddannelse
 • Omskoling /beskæftigelse ved arbejdsløshed
 • Sygdomspleje/-bekæmpelse
 • Ældre pleje
 • Effektiv håndtering af lover og regler

Private virksomheder/ansatte skaber det største overskud til det fælles samfund

Tilføre / frigøre maksimale ressourcer til sundhedssektoren

Giv fradrag for alle sundhedsrelaterede udgifter i virksomheden

Fritag alle sundhedsrelaterede udgifter for moms

Focus på linjefunktioner i stedet for stabsfunktioner

Gentænke hele uddannelsessektoren

Al læring sker i en kontekst

Brug teknologi til formidling og mennesker til fortolkning

Alle former for eksamener skal afklare hvad eleven/den studerende kan og skal ikke baseres på udenadslære/stresstest/held med emnet

Forstå at (stort set) al uddannelse reelt kun er et adgangskort til at få det job, man drømmer om (man hører man glemmer, man ser man husker, man prøver man forstår)

Skabe relevante nyttige opgaver for alle dem som er uden for arbejdsmarkedet

Der findes mange uløste opgaver, som kan dækkes af dem, som midlertidigt er uden for arbejdsmarkedet

Betalingen for dette skal delvist komme den enkelte til gode, så de offentlige ydelser ikke reduceres

Sikre at alle føler sig til nytte

Ikke fuldtids

Påvirke EU til at blive et EU alle kan elske

Nytænkning om hvad vi kan blive enige om i EU

Fri bevægelighed

Fri handel

Fælles ydre grænse

Fælles kriminel bekæmpelse

Lægge alt andet tilbage til de enkelte lande

Påvirke Verden til at blive bedre til at tackle de store udfordringer

Få verdenens ledere til at debattere de store udfordringer:

 • Religion
 • Rigdom/fattigdom
 • Krige
 • Miljøet