• Overflytte en a conto del af den private opsparing til ATP
  • Oprettelse af pension for alle fra 18 års fødselsdagen (finansieres af afkastet af ovenstående)
  • Forstå at borgerne via pensionsopsparingen i al væsentlighed ejer produktionsapparatet
  • Oprette en særlig kapitalklasse for alle kapitalselskaber, hvor Staten via ATP/egen opsparing hos ATP kan/skal være medejer med 10%. Kapitalklassen har ingen stemmeret, men skal alene have udbytte samt salgsprovenu ved et kommende salg.
  • Koordinere anvendelsen af offentlige formuer med fonde og private formuer
  • Frigøre for rigide fondsbegrænsninger vedr. fondsudlodninger Give skattefradrag for private donationer til velgørende formål